TECNOLOGIA

EDUCACIÓ

Index - Espai Virtual

Fotos de projectes de taller

Imatges de 80 projectes fets per alumnes de 12 a 15 anys de l'escola Puigberenguer de Man-resa i de l'INS Moianès.

Projectes de taller segon d'ESO

PROJECTES DE TALLER PLANOLS

Conjunt de projectes de taller amb els plànols detallats i la relació del material.

PROJECCIONS TEMES

TECNOLÒGICS

EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA

Presenta l'evolució de la tecnologia al llarg de la història de la humanitat

EL TÈXTIL

Una descripció de la indústria tèxtil i de la seva tecnologia amb els canvis tecnològics

L'ELECTRICITAT

L'electricitat ha generat un canvi essencial en la forma de vida de les persones.

TECNOLOGÍA DE L'ALIMENTACIÓ

L'obtenció i el tractament dels aliments ha variat sofert un important canvi.

LEONARDO DA VINCI (exposició de 12 làmines) VÍDEO

Leonardo da Vinci és el para-digma de l'home del renai-xement i un referent de la tecnología de la seva época.

Maquetes d'invents de Ramon Magem

Mercatec Bages

Enllaç a la web del Mercat d'experiències de tecnologia a secundària del Bages i Berguedà. Mostra de projec-tes de tecnològia dels alum-nes d'ESO i de batxillerat.

EDUCACIÓ

MATERIALS DIDÀCTICS

L'EXPERIÈNCIA DE CRÉIXER

Material per a treballar el creixement i l'educació se--xual i afectiva dels adoles--cents. Adreçat als alumnes de primer cicle d'ESO.

L'EXPERIÈNCIA DE CRÉIXER 1 El creixement del cos.

L'EXPERIÈNCIA DE CRÉIXER 2 El creixement en un entorn cultural i social.

L'EXPERIÈNCIA DE CRÉIXER 3 El creixement en una relació sexual i afectiva.

2012 NO a les retallades. Manifestació a Manresa.

2009 Manifestació per l'ensenyament públic a Barce-lona Contra la politica educativa d'Ernest Maragall.

CODEP Enllaç a la web del col·lectiu Coordinadora de Defensa de l'Ensenyament Públic format pels agents educatius de Manresa, creat el 1996, actiu fins el 2011.

IES MOIANÈS web Des del curs 1997/98 fins el 2010/11 he treballat com a professor de tecnologia a l'institut.

Educar en l'adolescència Xerrada tutorial per a pares de primer d'ESO sobre l'educació en l'adolescència.

Moià els canvis en el temps Material per conèixer i descobrir Moià, elaborat per mestres en el curs 2004/05.

Les religions Material per a la descoberta de les religions.